HearthMath   /  Bijlage 1

Onderzoek in Nederland:

In Nederland wordt al meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar HRV en HeartMath technieken.

Soffos: effectiviteit individuele coachingstrajecten
Het onderzoeksbureau Soffos heeft in 2010 voor HeartMath Benelux de Stress-REM vragenlijst ontwikkeld om nog beter te kunnen meten hoe groot het effect is van het individuele
HeartMath Veerkracht Programma.
In 2012 is een validatieonderzoek afgerond waaruit blijkt dat de Stress-REM meet wat we zeggen dat hij meet: stress en een aantal aspecten van stress, te weten psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, gezondheid, coping, time management, cognitie, emotie, gedrag en fysiek welbevinden. Daarnaast hangen de vragen in voldoende mate samen, dus meten ze gezamenlijk hetzelfde construct. Voor het uitgebreide verslag, klik hier.

Wij hebben in 2018 aan Soffos gevraagd de resultaten van onze HeartMath coaching interventies te evalueren. De slotconclusie van het rapport is dat de cliënten wezenlijk verbeterd zijn in hun omgang met stress door de coaching volgens de HeartMath methodiek, het ging daarbij om 1129 coachingstrajecten. Bij alle dimensies is sprake van een significante verbetering van de gemiddelde scores op tijdstip T2 ten opzichte van tijdstip T1. De P-waarden zijn daarbij allen onder de 0,001, dit betekent dat de kans dat de uitslag beïnvloed wordt door andere omstandigheden dan de HeartMath coaching marginaal is (zie tabel 2).

Soffos: effectiviteit groepstrainingen
We hebben daarnaast ook de resultaten van 18 in-company trainingen, die HeartMath Benelux tussen 2008 en 2013 in Nederland heeft gegeven, door het onderzoeksinstituut Soffos (www.soffos.eu) laten evalueren. Het betreft 265 medewerkers van een mix aan bedrijven, zorginstellingen, overheid en non-profit. De medewerkers bleken veel verbetering te ervaren, vooral in vermoeidheid, spanning en stresssymptomen. Ook waren de gemeten verbeteringen zeer significant (zie meetrapport en analyse van Soffos).

Dit is een duidelijke ondersteuning van onze aanpak op stressreductie en de inzet op meer veerkracht en vitaliteit.

Sluit venster