Energie in balans   /  Chakra's

De demon van een chakra

Elk chakra heeft namelijk ook een soort eigenschap in zich die ook wel demon genoemd wordt.
Deze eigenschap is bedoeld als een gids. Echter het gevaar zit er in dat deze eigenschap je gaat beheersen.
Dit tast de gezondheid van het chakra aan. Het wordt dan een soort tegenkracht, die de natuurlijke activiteit van het chakra tegen werkt.

Demon
Demon: het duveltje in het doosje

Ik noem het duveltje in het doosje. Wat bedoel ik daarmee?
Je kunt het zien als een soort waarschuwingsteken, het duveltje springt uit het doosje.

Laten we eens kijken naar de gids van het 1e chakra: het duveltje "angst".
Angst waarschuwt ons om voorzichtig te zijn anders zouden we zonder argwaan in de valkuilen van het leven stappen.
Dingen doen die je b.v. fysiek niet aankunt, die jezelf ernstig kunnen beschadigen.
Dus angst is een belangrijk waarschuwingsteken.

Je moet echter oppassen dat de angst jou niet gaat beheersen.
Dat is als het duveltje "angst" zo groot wordt dat het jou gaat overheersen en jou als het ware in het doosje stopt.
Je bent dan gevangen genomen door de angst. Op dat moment zet je je eigen groei stop. Je chakra blokkeert en je zit gevangen.

Demon
Het duveltje "angst" houdt je gevangen

Hier kom je vaak niet meer alleen uit, je hebt hier hulp bij nodig.
Tijdens de begeleiding zul je inzien dat het duveltje weer kleiner gemaakt kan worden.
En dat kun je alleen zelf. Dat kan niemand anders voor je doen.

Dat is dus de keerzijde van de demon. De aanwezigheid van de demon.

Als hij jou te pakken heeft, je vast heeft gezet, zorgt hij er voor dat het chakra zijn werk niet kan doen (hij zet de energie in de chakra vast en blokkeert hier onze daadkracht), maar de uitdaging dwingt ons ook om meer bewustzijn naar de taak te brengen, zodat we die uiteindelijk beter kunnen verrichten.
Als we de demon gaan onderzoeken, verwerven we weer dieper inzicht in onszelf.

De demon van de chakra’s zijn:
Chakra 1: angst
Chakra 2: schuld
Chakra 3: schaamte
Chakra 4: verdriet
Chakra 5: leugens
Chakra 6: illusie
Chakra 7: hechting

Sluit venster