Energie in balans   /  Chakra's

Kwaliteiten

Met kwaliteiten wordt bedoeld:

Voor jezelf opkomen, weten hoe je moet overleven, hoe je met geld moet omgaan, hoe je voor jezelf moet zorgen, zorgzaamheid, je eigen grenzen stellen, communicatie, kunnen luisteren, verbinding maken met andere mensen, muziek maken, leren mee stromen met het leven, etc.

Neem nu eens als kwaliteit: zorgzaamheid. Als we naar deze kwaliteit gaan kijken en we kijken om ons heen, dan zien we:
  • Mensen die helemaal niet zorgzaam zijn, die het gewoon niet zien waar zorg nodig is;
  • Mensen die enorm zorgzaam zijn, zozeer zelfs dat ze zichzelf als het ware weggeven, of
  • mensen die zorgzaam zijn, maar er meteen een prijskaartje aanhangen, zo van dit heb ik allemaal voor jou gedaan, nu verwacht ik ook zaken van jou en als dat niet gebeurt, ben ik boos op je.

Dit zijn allemaal als het ware zoektochten naar de juiste vorm van zorgzaamheid.

Alle kwaliteiten bestaan dus uit verschillende gradaties.
We zullen dus meerdere levens hier op aarde nodig hebben om van deze onbewuste kwaliteiten bewuste kwaliteiten te maken.
Bewuste kwaliteiten zijn kwaliteiten die je op het moment dat je ze nodig hebt meteen kunt inzetten, gebruiken.

kwaliteiten
We hebben als we hier op aarde komen allemaal eenzelfde rugzak met kwaliteiten in wording.

We kunnen ons dit voorstellen door een rugzak voor te stellen met rode en groene doosjes.

Bijvoorbeeld het doosje zorgzaamheid:
  • Het is een rood doosje bij iemand die niet zorgzaam is, iemand die nog de juiste vorm zoekt;
  • Het is een groen doosje bij iemand die de juiste vorm van zorgzaamheid kan inzetten, dus zonder zichzelf weg te geven, zonder er iets voor terug te vragen, onvoorwaardelijk, vanuit liefde, onvoorwaardelijke liefde.

Als je naar al die kwaliteiten, doosjes kijkt en bedenkt dat er een enorm verschil is tussen de mensen.
Iedereen heeft hetzelfde rugzakje met kwaliteiten (doosjes). Het verschil is alleen in de rode en groene doosjes, dus de ontwikkeling van de kwaliteiten.
Nu zijn de groene en rode doosjes nog de uiterste vormen, er zijn natuurlijk ook de gradaties tussen een rood en een groen doosje.

Als we naar de aarde komen hebben we besloten om aan bepaalde kwaliteiten te gaan werken in dit leven.
De ziel, je hogere zelf helpt je hierbij. Die heeft de regie.
Er wordt een plek uitgezocht waar je het beste geboren kunt worden, bij het voor jou meest geschikte gezin (ouders, familieleden).
Dus waar de omstandigheden het meest optimaal voor jou zijn om aan die nieuwe kwaliteiten te gaan werken.

Er is een rode draad in je leven.
Je wordt in verschillende situaties gezet om al die facetten van een bepaalde kwaliteit bv. zorgzaamheid te ervaren.
Dat kan meerdere levens een belangrijk item voor je zijn.
Je wordt dan in verschillende situaties geplaatst, omgevingen, ouders om al de facetten te doorleven.

Bijvoorbeeld: je wordt in een leven gezet waarbij je ouders enorm bezorgd zijn over jou, zo zeer zelfs dat je geen ruimte krijgt om je te ontplooien.
Je zult het beklemmende moeten ervaren van teveel zorgzaamheid.

In een ander leven zul je mogelijk in een gezin geplaatst worden waarbij totaal niet voor je gezorgd wordt.
Je moet het als het ware zelf uitzoeken.

Je moet het doorleven en ervaren om te weten hoe het voelt, wat de juiste vorm van zorgzaamheid moet zijn.

Sluit venster