Coaching   /  Aanvullende info

Vergoeding voor particulieren

Via je zorgverzekeraar
Helaas worden de coach sessies niet door de zorgverzekering vergoed.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht.
In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coach traject. Bovendien wordt een coach traject vaak als effectiever ervaren.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coach sessies bij werkgerelateerde vragen.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim.
Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Sluit venster