Energie in balans   /  Chakra's

Chakra's

Chakra (Sanskriet, = wiel, rad, schijf), is een begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, waarmee de zeven energieknooppunten (energie centra) worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk lichaam zouden bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt en door de kanalen langs de chakra's omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste goddelijke.

We hebben 7 basis chakra’s die allen verbonden zijn met ons lichaam en met bepaalde eigenschappen, kwaliteiten. Elk chakra heeft ook een gids, ook de demon genoemd. Voor meer informatie over de demon, klik hier.

Al die kwaliteiten die we als blauwdruk meegekregen (doosjes in het rugzakjes) hebben en die we stuk voor stuk moeten gaan ontwikkelen. Deze kunnen we ordenen in een systeem. Het chakra systeem.

Het chakra systeem is dus een model dat gebruikt kan worden om de ontwikkeling van de mens te monitoren. Elk chakra vertegenwoordigt een verzameling van kwaliteiten. Door nu naar jezelf te kijken kun je zien waar je staat in dit model. Je kijkt dan naar alle kwaliteiten die er zijn en waar je zelf staat, welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld en aan welke kwaliteiten werk je nu heel specifiek in dit leven. Kwaliteiten hangen heel nauw samen. In de opbouw van de kwaliteiten zit een systeem.

Het chakrasysteem is dus een blauwdruk van de architectuur van je ziel.

De kwaliteiten die bij het 1e chakra horen:

Doorzettingsvermogen;
Zorgen voor je gezondheid, je voeding;
Een dak boven je hoofd;
Je financiën goed kunnen beheren;
Stabiliteit, overlevingskracht, lichaamsbewustzijn;
Je aandacht kunnen richten op het hier en nu.

De kwaliteiten die bij het 2e chakra horen:

Goed aanpassingsvermogen, goed meestromen;
Buigzaam;
Veranderingsbereid;
Zachtmoedigheid;
Toewijding;
Dienstbaarheid;
Zowel psychisch als fysiek in beweging zijn;
Trouw zijn aan jezelf;
Vreugde, genieten , plezier, vitaliteit.

De kwaliteiten die bij het 3e chakra horen:

Ordenen- structureren;
Grenzen stellen;
Beslissingen nemen en verantwoordelijkheid durven nemen;
Doelgericht zijn;
Eigenwaarde, zelfrespect;
Vertrouwen in jezelf;
Uitdagingen aan durven gaan.

Het hartchakra is het middelpunt van het chakra systeem; het hartchakra is de diepe rust, diepe aanvaarding, diepe acceptatie van de dingen.

1-2-3: lagere chakra’s materieel gerichte kwaliteiten; je lagere zelf, je ego, de ik gerichte kwaliteiten (persoonlijke wil).

De kwaliteiten die bij het 4e chakra horen:

Liefde – onvoorwaardelijke liefde;
Eenheid in verscheidenheid;
Warmte;
Mildheid;
Zorgzaamheid;
Echtheid;
Openheid;
Respect;
Integriteit;
Evenwicht;
Mededogen.

5-6-7: hogere chakra’s: spiritueel gerichte kwaliteiten, je hogere zelf, je ziel, de hogere of vergeestelijkte kwaliteiten (universele wil).

Het Hartchakra is de transformatie van het ego (je lagere zelf, de persoonlijkheid) naar het hogere zelf (de ziel).

De kwaliteiten die bij het 5e chakra horen:

Heel oprecht, je ware ik, je ware gevoelens naar buiten brengen, communiceren;
Spreken en luisteren;
Waarheid spreken;
Alle creativiteit in de vorm van communicatie;
Jezelf uiten via creatieve energie (zelfexpressie): muziek, kunst, schrijven;
Wilskracht.

De kwaliteiten die bij het 6e chakra horen:

Luisteren naar je innerlijke stem, je intuïtie;
Bewust zijn van Gedachtenkracht;
Niet dogmatisch zijn;
Juiste discipline;
Niet gehecht zijn aan materiële zaken;
Het vermogen om op een andere manier dan met je ogen te zien;
Wijsheid;
Onderscheidingsvermogen.

De kwaliteiten die bij het 7e chakra horen:

Informatie kunnen koppelen, verbanden leggen;
Een totaal weten, een weten hoe alles samen hangt;
Je hebt inzicht in de orde van het universum;
Het onbegrensd denken (ruim en vrij), geen religies, geen dogma’s;
Je hebt constant contact met je hogere zelf.

Sluit venster